הובלת דיונים

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
פרקטיקה זו עוסקת בפעולות הוראה שונות שהמורה יכול לבצע לפני שיעור מתמטיקה ובמהלכו, כדי להוביל דיונים עשירים הדורשים סדר חשיבה גבוה.
לשם מה?
דיון כיתתי עשיר מאפשר לתלמידים להבנות ידע חדש במשותף ולפתח מיומנויות חשובות הן בתחום התוכן הנלמד הן בעבודה בצוות (הקשבה לאחר, יכולת עבודה בצוות, הערכת עמיתים, ביקורת בונה ועוד). למרות יתרונותיו המשמעותיים של דיון מתמטי כיתתי, לעיתים קרובות ומסיבות הקשורות במורה, בתלמידים ובנורמות הנהוגות בכיתה, הדיון אינו מקדם את הלמידה; בכיתה נוצר "בלגן", והמורה מעדיף לעצור את הדיון ו"לחזור ללמוד כרגיל".
כדי להוביל דיון כיתתי שיהיה מקדם ופורה, סביב משימה בעלת דרישה קוגניטיבית גבוהה, יש לתכנן את השיעור מראש באופן מעמיק. תכנון כזה יאפשר למורה:
1. לצפות את דרכי הפתרון השונות ואת הקשיים העלולים להיווצר בעת פתרון הבעיה.
2. להתחקות אחר תהליכי החשיבה של התלמידים במהלך השיעור.
3. לתווך ולתמוך בתלמידים ובחשיבתם.
מתי?
כדי שדיון כיתתי יהיה מקדם ויעיל, על המורה לפעול לפני השיעור שייערך בו הדיון המתוכנן ובמהלכו. הכנה טובה לדיון, מבעוד מועד, וניהול מאורגן שלו בעת התנהלותו, יכולים להפוך כל דיון למקדם ואף למהנה עבור התלמידים והמורה כאחד.
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

מושגים שיש להרחיב

מושג א: הדרישה הקוגניטיבית של משימה היא רמת החשיבה הנדרשת מתלמיד לביצוע מוצלח של המשימה. משימה בעלת דרישה קוגניטיבית גבוהה היא משימה מסדר חשיבה גבוה.
מושג ב: The Task Framework היא מסגרת לניתוח משימות על פי הדרישה הקוגניטיבית שלהן: משימות זיכרון, משימות בעלות פרוצדורות ללא קשרים, משימות בעלות פרוצדורות עם קשרים, משימות של עשייה מתמטית.
מושג ג: שאלות הערכה וקידום הן שאלות שהמורה שואל את תלמידיו במהלך העבודה בקבוצות כדי להעריך את חשיבתם ולאתגרה.

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בשיעור זה הכיתה עובדת על המשימה שנקראת "בעיית המשושים".
מטרת השיעור המצולם היא שהתלמידים יחקרו בעצמם את המעגל ותכונותיו בעזרת תוכנה של גיאומטריה דינמית.

מקורות

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating productive mathematical discussions: Five practices for helping teachers move beyond show and tell. Mathematical Thinking and Learning: An International Journal, 10(4), 313–340.

Stein, M. K., & Lane, S. (1996). Instructional tasks and the development of student capacity to think and reason: An analysis of the relationship between teaching and learning in a reform mathematics project. Educational Research and Evaluation, 2(1), 50–80.

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice‏. Mathematics Teaching in the Middle School, 268–275 ‏,(4)3.

Stein, M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. A., & Silver, E. A. (2000). Standards-based mathematics instruction: A casebook for professional development. New York: Teachers College Press.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך