17

פרקטיקות מוצגות

סינון תוצאות לפי

מושגים בהוראה

או


נושאים לפי מקצוע

או


חיפוש חופשי

חיפוש לפי המצפן להוראה איכותית

שימוש בפיגומים קוגניטיביים כאסטרטגיה לפתרון בעיות

קהילת מורי פיזיקה

סיכומי ביניים

פיתוח אוריינות מתמטית

ניסוי שיתופי

למידה מעוגנת גוף (Embodiment)

אתנחתה קומית

מבט על: איך עובד המדע?

התייחסות לטעויות של תלמידים

אנלוגיה מגשרת – הוראה באמצעות יצירת מודל רעיוני

אתגור התפיסה האינטואיטיבית – POE

דיוק בשפה מתמטית

שיח כיתתי מחויב

הובלת דיונים

קשרים בין יצוגים

מעברים קריטיים