דוגמה להובלת דיונים - בעיית משושים

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

תבניות אלגבריות
על מה מדובר?
בשיעור זה הכיתה עובדת על המשימה שנקראת "בעיית המשושים". בסרטונים נראה את כל חלקי השיעור – שיגור המשימה, חקירה בקבוצות וניהול של דיון הקושר בין דרכים שונות לפתרון שהתלמידים מציעים וכן בין הביטויים האלגבריים השונים למושג "ביטויים אלגבריים שקולים".
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

תחילה המורה מתייחס לחשיבות של עבודה בקבוצות. דיבור מפורש עם התלמידים על החשיבות שיש לעבודה בקבוצות ומה אפשר להרוויח מכך, כמו גם על נהלים שחשוב לו שהתלמידים יפעלו על פיהם, מבהיר לתלמידים מה מצופה מהם, וכן מעודד שיתוף פעולה מצידם.

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים
איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים

מקורות

Resnick, L. B., Michaels, S., & O'Connor, M. C. (2010). How (well structured) talk builds the mind. In R. Sternberg & D. Press (Eds.), Innovations in educational psychology: Perspectives on learning, teaching, and human development (pp. 163–194). New York: Springer.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך