המצפן להוראה איכותית

לחצו על אחד מרכיבי הטבלה

קהילה

כיתה

תלמיד

מושתת על פתיחות ואמון
מותאמת אישית לכל לומד
חותרת לשיפור ההוראה והלמידה
מבוססת על נתונים מלמידת התלמידים

מתווה הדרך של קרן טראמפ מניח שהוראה איכותית היא המנוף העיקרי שהשפעתו עמוקה וממושכת, להרחבת מעגל המצוינות בתחומי המתמטיקה והמדעים. הקרן הגדירה הוראה איכותית כמומחיות קלינית שעיקרה מתן מענה ללמידתו של כל תלמיד. ההוראה הקלינית פועלת מול התלמיד, בכיתה ובקהילה המקצועית של המורים, והיא כוללת אבחון של יכולותיו וקשיו של כל תלמיד, הגדרה משותפת של יעדים שאפתניים, התאמה של שיטות הוראה ומעקב אחר התקדמותו תוך מתן משוב בונה ומחזק. הקרן נעזרה ב-'חכמה הקולקטיבית' של המורים המעולים המשתתפים בתכניות הקרן ובמחקר מהארץ ומהעולם, ומתוכם גיבשה ב'הנדסה לאחור' הגדרה מוחשית וויזואלית, תחת הכותרת 'מצפן להוראה איכותית'. כדי לבחון ולתקף את ההגדרה, חוקרים ביצעו תצפיות בשדה ו-15 מורים מנוסים צפו במספר תכניות של הקרן וראיינו מורים, תוך שהם נעזרים במצפן כמשקפיים לניתוח. תצפיות המורים אוגדו ונערכו על-ידי גיא אשכנזי, מורה לכימיה וזוכה פרס טראמפ להוראה איכותית לשנת 2015. חומרי הגלם ודוחות הניתוח שימשו את לאה פס וחיים לפיד למחקר עומק המנתח את המפגש של גישת ההוראה הקלינית עם השדה.
דוח המחקר של לאה פס וחיים לפיד >>