השתלמויות

מכללת לוינסקי, קרן טראמפ וצוות פרקטל מזמינים אתכם להצטרף להשתלמויות שלנו.

ההשתלמות
הבאה

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים למתמטיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  החל מנובמבר 2019 ועד מאי 0202
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

ההשתלמות
הבאה

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים למתמטיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  החל מנובמבר 2019 ועד מאי 0202
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

למי מיועדות ההשתלמויות?
למורים ולמורי מורים למתמטיקה ולפיזיקה וכן לכל מי מתמטיקה ופיזיקה במוסדות להשכלה גבוהה ומתעניין בהעמקה בהוראת התחום.

מה לומדים?
– מושגים הרלוונטיים להוראה איכותית במתמטיקה ופיסיקה ונדון בהם.
– מודלים שונים להוראה איכותית.
– פרקטיקות אפשריות של הוראת מתמטיקה ופיסיקה איכותית שמקורן בעבודה מעשית של עמיתנו מהארץ ונבדוק אפשרויות ותנאים לאמץ את הפרקטיקות לקידום ההוראה שלנו.

ההשתלמויות מתמקדות בפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים למתמטיקה ולפיזיקה. הן מהוות הזדמנות לקיום שיח ענייני ומפרה בין העמיתים בסוגיות עכשוויות, אתגריות, מסובכות ומרתקות, שהן חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית שלנו – ההוראה.

עוד השתלמויות:

סטודנטים שנה א‘
מדברים על פרקטיקות

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים למתמטיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  עוד ייקבע
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

פרקטיקות להוראת פיזיקה

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים לפיזיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  עוד ייקבע
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

שאלה? תהיה?
נשמח לשמוע

למי מיועדות ההשתלמויות?
למורים ולמורי מורים למתמטיקה ולפיזיקה וכן לכל מי מתמטיקה ופיזיקה במוסדות להשכלה גבוהה ומתעניין בהעמקה בהוראת התחום.
מה לומדים?
– נציג מושגים הרלוונטיים להוראה איכותית במתמטיקה ופיסיקה ונדון בהם.
– נכיר מודלים שונים להוראה איכותית.
– נחקור פרקטיקות אפשריות של הוראת מתמטיקה ופיסיקה איכותית שמקורן בעבודה מעשית של עמיתנו מהארץ ונבדוק אפשרויות ותנאים לאמץ את הפרקטיקות לקידום ההוראה שלנו. ההשתלמויות מתמקדות בפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים למתמטיקה ופיזיקה ומהוות הזדמנויות פז לשיח מורים למתמטיקה ופיזיקה ומהוות הזדמנויות פז לשיח ענייני ומפרה בין העמיתים בקשר לסוגיות חמות, אתגריות, מסובכות ומרתקות הקשורות בזיקה הדוקה לעשייה היומיומית שלנו – הוראה.

עוד השתלמויות:

סטודנטים שנה א‘
מדברים על פרקטיקות

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים למתמטיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  החל מנובמבר 2019 ועד מאי 0202
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

פרקטיקות להוראת פיזיקה

אייקון של איש עומד  מיועדת למכשירי מורים למתמטיקה
אייקון מיקום  למשך 30 שעות, כולל גמול
אייקון לוח שנה  החל מנובמבר 2019 ועד מאי 0202
אייקון שעון  תתקיים במכללת לוינסקי לחינוך

שאלה? תהיה?
נשמח לשמוע

מעברים קריטיים

קשרים בין יצוגים