חזון ומטרות

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מבורך בהתייחסות לתהליכי הוראה-למידה בעולם המערבי בכלל ובארץ בפרט. הוראה הממוקדת ב"העברת ידע" מהמורה לתלמיד מפנה את מקומה לגישה קונסטרוקטיביסטית וסוציו-תרבותית המדגישה בנייה ופיתוח של הידע על ידי הלומד בתיווכו של המורה. שינוי זה כולל שינוי משמעותי לגבי תפקידו של המורה ותפקידם של התלמידים, וכן שינוי לגבי פעולות הוראה מרכזיות שהמורה צריך לשלוט בהן כדי שיוכל לעצב סביבת למידה מתאימה ולזמן למידה רלוונטית. במקביל, המגמות העולמיות המתפתחות בהכשרת מורים לאורך הקריירה המקצועית שמות דגש על מעבר מתכניות ממוקדות תוכן לתכניות ממוקדות פרקטיקות (ראו פירוט בהמשך), אשר מקנות למתכשרים כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי הכיתה, מגובים בתשתית תאורטית ובשפה לדיון וניתוח המתרחש בכיתה.

מחקרים בעולם מצביעים על שינוי משמעותי בהכשרת מורים: מהתמקדות בידע הנדרש להוראה לתשומת לב רבה יותר לפרקטיקות הליבה של ההוראה. המהלך כלפי פרקטיקות ליבה משקף ניסיון לחבר את התפתחות הידע של הוראה עם היכולת ליישם את הידע הזה בכיתה. אבחנות אלה מחזקות את הקריאות למיצוב מחדש של ההוראה כמקצוע קליני, ומכאן התמקדות הכשרת מורים בהטמעה ויישום של שיטות ליבה. עם זאת, בתחום המחקר של הוראה חסרה שיטה מובנית ושפה מקצועית לתיאור, ניתוח, הערכה ושיפור פרקטיקות הוראה.

פרויקט פרקטל מתמקד בפיתוח מאגר של פרקטיקות של הוראה מיטבית ומשאבים דיגיטליים התומכים בהכשרת מורים ובהתפתחות המקצועית של מורים למתמטיקה ולמדעים בבית הספר העל יסודי. פרקטיקות ומשאבים אלה ישקפו כיוונים עדכניים וחדשניים להוראה איכותית, כפי שהם באים לידי ביטוי במצפן להוראה איכותית שפיתחה קרן טראמפ, והם יהוו בסיס לשפה משותפת של אנשי החינוך המתמטי והמדעי סביב הוראה ולמידה.

הפרויקט יתמקד בארבעה רבדים:

  1. זיהוי, אפיון והגדרה של פרקטיקות של הוראה מיטבית (יצירת מאגר של פרקטיקות להוראה מיטבית בהתאמה לרכיבי המצפן). לשם כך נתעד שיעורים של מורים מצוינים ויחד אתם נזהה את המרכיבים הגורמים לשיעור להיות שיעור מצוין.
  2. פיתוח פדגוגיות – ניסוח מכלול של ערכים, עקרונות ופרקטיקות יעילות להוראת מתמטיקה ומדעים על סמך התיעוד והדיון בינינו לבין המורים המצוינים.
  3. עיצוב הדרכים להכשרת מורים למתמטיקה ולמדעים, pre-service ו in-service אשר יובילו להפנמת הפדגוגיות המיטביות.
  4. פיתוח סביבה דיגיטלית (פלטפורמה) אשר תאפשר הנגשה והטמעה של התכנים.

היסוד המארגן שלנו: המצפן להוראה איכותית

שותפים

קרן טראמפ נוסדה בשנת 2011 כדי לסייע למערכת החינוך בישראל לבלום את ההידרדרות במצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים ולהניע בה שיפור משמעותי. לשם כך הקרן בחרה להשקיע בנתיב של תשתית מקצועית – המורים והוראתם. זאת מתוך הבנה שאין דרך קיצור בת-קיימא זולת מורה מעולה העושה את כל ההבדל. לכן, המתווה האסטרטגי של הקרן חותר להנגיש, לטפח ולהטמיע הוראה איכותית.

מכללת לוינסקי לחינוך היא מוסד אקדמי מתקדם ויוקרתי להכשרת מורים, המצטיינים באיכויות אינטלקטואליות, מוסריות ופדגוגיות, ובעלי תודעה אקדמית מקצועית ומחויבות לגני-הילדים, לבתי-הספר ולחברה בישראל. כמי שהציבה לעצמה את המטרה להכשיר את המורים הטובים ביותר בישראל מקפידה המכללה לשלב באופן מושכל ונבון בין הלימוד האקדמי והמחקר לבין ההתנסות בפועל בשדה – בגני הילדים ובבתי הספר.