שיח כיתתי מחויב

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
פרקטיקה זו מעודדת את השתתפות התלמידים בכיתה, את העמקת החשיבה שלהם, את הקשבתם לדברי חבריהם ואת העמקת ההתייחסות שלהם לרעיונות של אחרים.
לשם מה?
כדי שהשיח המתמטי יהיה עשיר ומקדם משמעותי יותר, יערב את התלמידים ויפתח את חשיבתם, יש צורך ליצור ולעצב נורמות שיח חדשות בכיתה. נורמות שיח אלה יהיו הבסיס לשיח מתמטי פורה ועשיר, שבו התלמידים מנמקים ומסבירים את דבריהם תוך שימוש בטיעונים מתמטיים, מקשיבים לדברי חבריהם ולא רק לדברי המורה, מעריכים את נכונותן של טענות מתמטיות שונות של חבריהם לכיתה, ואינם רק מחכים לאישור המורה ("נכון" או "לא נכון") את תשובותיהם.
מתי?
למעשה, תמיד. כדי שהשיח המתמטי יהיה עשיר ומקדם, וכדי שהשתתפותם של התלמידים בשיח הכיתתי תהיה מחויבת לידע המתמטי ולקהילת הלומדים, דרושות נורמות שיח חדשות. נורמות אלה ייווצרו במהלך השיעור, כאשר המורה יזמן לתלמידים מצבים שונים שבהם יהיה עליהם להקשיב לדברי האחר, להעמיק את חשיבתם, להעריך את נכונותם של טיעונים העולים במרחב הכיתתי ועוד. יצירה ועיצוב של נורמות שיח אלה יעשירו את השיח המתמטי בכיתה ויעודדו את השתתפותם של התלמידים בשיח.
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

כדי ליצור מחויבות לידע המתמטי ולצידוקו יש לטפח את הנורמה שלפיה התלמידים משתפים את חשיבתם
תלמידים אוהבים לדבר על רעיונותיהם ולשתף אותם במרחב הכיתתי, אולם לא תמיד הם עושים זאת בצורה בהירה ומדויקת מספיק מבחינה מתמטית

מקורות

Michaels, S., & O’Connor, M. C. (2015). Conceptualizing talk moves as tools: Professional development approaches for academically productive discussion. In Resnick, C. A. Asterhan, & S. N. Clarke (Eds.), Socializing intelligence through academic talk and dialogue (pp. 347–362). Washington, DC: American Educational Research Association.

Resnick, L. B., Michales, S., & O’connor, M. C. (2010). How (well structured) talk builds the mind. In R. Stermberg & D. Preiss (Eds.), Innovations in educational psychology: Perspectives on learning, teaching, and human development (pp. 163–194). New York: Springer.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

מעברים קריטיים