קהילת מורי פיזיקה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
קהילות מורי פיזיקה הן מסגרת להתפתחות מקצועית ארוכת טווח של מורים. מורי הפיזיקה בקהילות הללו נפגשים פעם בשבועיים לשם שיתוף, תמיכה, ליווי ולמידה. כל קהילה מנוהלת על ידי שני מורים מובילים, שהם עצמם משתתפים בקהילת מורים מובילים.
לשם מה?
מורים חדשים עלולים מהר מאוד לחוות תחושת שחיקה, אם הסביבה המקצועית שלהם איננה תומכת בהם. לעיתים קרובות יש סתירה בין הדרישות החיצוניות מהמורה לבין אמונותיו הפנימיות על הוראה (למשל הדרישות להישגים אל מול האמונה בהוראה דיאלוגית). אינטראקציות חברתיות ואינטראקציות בין-אישיות מסייעות למורה הצעיר בפיתוח הזהות המקצועית שלו ובגישור על הפערים שהזכרנו. קהילת למידה היא המקום המאפשר אותן. קהילות למידה מפתחות אצל המורים את הזהות המקצועית, את תחושת המסוגלות העצמית ואת האמונה ביכולתם לתכנן ולבצע את הפעולות הנדרשות להשגת המטרות (Polizzi, 2017). הצורך בהקמת הקהילות עלה מן השטח; מורי הפיזיקה הם בדרך כלל בודדים בבית ספרם. בחטיבות העליונות יש בדרך כלל כיתת מגמה אחת בפיזיקה, ודרך הקהילה נוצר בעצם צוות ברמה האזורית. המורים הגיעו למסקנה שהתבוננות רפלקטיבית בעבודתם היא כלי עוצמתי בשיפור הוראתם ובלמידת תלמידיהם (Eylon, 2008). המורים בקהילות בוחנים בשיטתיות, יחד עם עמיתיהם, את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם במטרה לקדם הוראה המתמקדת בתלמידים והמותאמת לדרכי החשיבה שלהם ולקשייהם (לוי, 2017). הקשרים בין חברי הקהילה תומכים מאוד, הפרגון הדדי, וקיים שיתוף ורצון ללמוד.
מתי?
פרויקט קהילות הפיזיקה התחיל ביוזמה של קרן טראמפ. הקרן תמכה בקהילות בשלוש השנים הראשונות. בהתחלה היו שלוש קהילות שבהן השתתפו 60 מורים בסך הכול. היום, אחרי 10 שנים, יש מעל 200 מורים בכ-12 קהילות הפזורות ברחבי הארץ. הפגישות נערכות אחת לשבועיים במתכונת של השתלמות ובתמיכת משרד החינוך. המובילים נפגשים אף הם פעם בשבועיים בקהילת מורים מובילים.
איך? החלק הראשון של הפגישה בקהילת הלמידה מוקדש לגיווני הוראה המכונים "פינות" – המורים המובילים מעודדים את חברי הקהילה להציג רעיונות מפעילויות שהצליחו בכיתותיהם – למשל סרטון מוצלח, הדגמה מוצלחת או כל פעילות אחרת. בקבוצה דנים בדרכים ליישום ההצעות ובדרכים לנהל עליהן דיון בכיתה. למובילי הקהילה יש תמיד גיבוי, כגון "פינת מנהרת הזמן", ובה רעיונות שעלו בשנים קודמות המוצגים בפני המשתתפים החדשים. בהפסקות, בפינת הקפה, נרקמים היחסים החברתיים בין משתתפי הקהילה, ולעיתים קרובות נידונות שם הבעיות הקטנות של המורה בכיתתו, מוחלפים טיפים חשובים וכדומה. חלקה העיקרי של הפגישה מוקדש לנושאים משמעותיים יותר הנידונים בקהילת המובילים, נבחנים בכיתותיהם ורק אז מוצגים לפני קהילת המורים. נושאים כגון – מעבדה מעודדת חשיבה, עבודה בקבוצות, הערכה, דיאגנוסטיקה – שאלות מאבחנות. המורים מיישמים את הנושאים השונים בכיתותיהם ובפגישה הבאה משתפים את האחרים בחוויותיהם מהכיתה ובתוצריהם או תוצאותיהם של התלמידים. על כך נערך דיון בקהילה.

שיעור לדוגמא:

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

מקורות

Eylon, B. S., Berger, H., & Bagno, E. (2008). An evidence based continuous professional development program on knowledge integration in physics: A study of teachers’ collective discourse. International Journal of Science Education, 30(5), 619-641.‏
Polizzi, S. J., Zhu, Y., Reid, J. W., Ofem, B., Salisbury, S., Beeth, M., … & Rushton, G. T. (2021). Science and mathematics teacher communities of practice: Social influences on discipline-based identity and self-efficacy beliefs. International Journal of STEM Education, 8(1), 1-18.‏

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

מעברים קריטיים