שימוש בפיגומים קוגניטיביים כאסטרטגיה לפתרון בעיות

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

מה הפרקטיקה?
בפרקטיקה זו אנו מציעים למורים להשתמש באסטרטגיות שונות כפיגומים קוגניטיביים לצורך פתרון בעיות בנושאים מורכבים ו/או מופשטים. אנו מביאים שתי דוגמאות לאסטרטגיה, האחת לצורך פתרון בעיות בנושא כוחות ואינטראקציה והאחרת לצורך פתרון בעיות בנושא אנרגיה.
לשם מה?
הפרקטיקה נועדה לעזור לתלמידים לפתור בעיות. היא מעניקה להם שלבי ביניים המקלים עליהם את הבנת נושא מורכב.
מתי?
כאשר תלמידים נדרשים לפתור בעיות מורכבות ולהשתמש במושגים או בעקרונות פיזיקליים שקשה מאוד ללמד אותם באופן ישיר.
איך?

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה זו מציגים בפני התלמידים אסטרטגיה המפרקת בעיה מורכבת לתת-שלבים.
בדוגמה זו מציגים בפני התלמידים אסטרטגיה המפרקת בעיה מורכבת לתת-שלבים

מקורות

Eylon, B. S., Berger, H., & Bagno, E. (2008). An evidence based continuous professional development program on knowledge integration in physics: A study of teachers’ collective discourse. International Journal of Science Education, 30(5), 619-641.‏
Polizzi, S. J., Zhu, Y., Reid, J. W., Ofem, B., Salisbury, S., Beeth, M., … & Rushton, G. T. (2021). Science and mathematics teacher communities of practice: Social influences on discipline-based identity and self-efficacy beliefs. International Journal of STEM Education, 8(1), 1-18.‏

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

מעברים קריטיים