פיתוח אוריינות מתמטית

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרהאוריינות מתמטית כוללת את היכולת לפתור בעיה הנתונה בתוך הקשר על ידי מציאת מודל מתמטי מתאים לייצוג הבעיה וניסוח בעיה מתמטית מתאימה, פתרון הבעיה המתמטית, פירוש של הפתרון בהקשר שבו הבעיה נתונה והערכת התשובה. לעיתים קרובות ההקשר הנבחר הוא רלוונטי לעולמם של התלמידים, כלומר, הם יכולים לדמיין אותו ולפעול בו.
למה משתמשים בפרקטיקה זו?כדי לזמן לתלמידים הזדמנויות רלוונטיות לתת משמעות לעצמים מתמטיים ולקשרים ביניהם על ידי קישורם לעולם חוץ-מתמטי (שאליו נתייחס כאן כאל הקשר יום-יומי). כמו כן, כדי לזמן לתלמידים הזדמנות לזהות היכן המתמטיקה רלוונטית לפתרון בעיות הנתונות בהקשרים יום-יומיים. מתי?פיתוח אוריינות מתמטית יכול להיות חלק בלתי נפרד מהוראת המתמטיקה. לעיתים ההקשר היום-יומי (או החוץ-מתמטי) משמש ככניסה לתחום מתמטי כלשהו, ואז ניתן להתעמק בתכניו המתמטיים. לעיתים ההקשר היום-יומי משמש כדי לאפשר לדון בבעיות בנושאים מתמטיים המוכרים לתלמידים ולפתח משמעויות נוספות סביב הרעיונות המתמטיים. יש מקרים שבהם משתמשים בהקשר יום-יומי כדי לדון בנושאים מתמטיים שאינם חלק מהרצף הלימודי כדי לשבור את השגרה ולעורר עניין בלמידה (ראו דוגמה של "יום האהבה"). בדרך זו המוטיבציה של התלמידים גוברת ואפשר לעזור להם לפתח משמעות נוספת למתמטיקה שהם לומדים. בסיטואציות שפורטו עד כה, פיתוח האוריינות המתמטית נועד לחזק את למידת המתמטיקה. מטרה נוספת של פיתוח אוריינות מתמטית היא להשתמש במתמטיקה שהתלמידים לומדים בבית הספר כדי לפרש מצבים יום-יומיים, לקבל החלטות מושכלות, ובכך להיות אזרחים מלומדים ותורמים לחברה.
איך? אפשר לעבוד על בעיות אורייניות בדרכים שונות. היות שבמקרים רבים מדובר על בעיות שעבורן אין לתלמידים פרוצדורה מוכנה לפתרון, מודל השק"ד (שיגור-חקירה-דיון, ראו פרקטיקה של ניהול דיונים) עשוי להתאים. זאת לאחר תכנון מוקפד של השיעור הכולל בחירה של בעיה מתאימה, פתרון הבעיה בדרכים שונות, אם אפשר, חשיבה על המטרות שאפשר להשיג באמצעות העבודה על בעיה זו, ותכנון הדיון שיוביל להשגתן.
במהלך העבודה של המורה והתלמידים בחלקי השיעור השונים אפשר לזהות את מעגל האוריינות: התייחסות לבעיה בהקשר הנתון, ניסוח של מודל מתמטי מתאים ופתרון הבעיה המתמטית, פירוש התוצאה המתמטית בהקשר שבו הבעיה המקורית נתונה והערכת התשובה המתקבלת. ראו פרקטיקה של הובלת דיונים

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה זו המורה מציגה לתלמידים משימה הרלוונטית לעולמם במובן זה שהם יכולים לדמיין אותה.
המורה ניצל "אירוע" מהחיים שמחוץ לבית הספר כדי לקשור את הנושא הנלמד לעולמם של התלמידים ולדבר על אהבה בכלל ועל אהבה בהקשר מתמטי בפרט.

מקורות

Arcavi, A. (2020). Learning to Look at the World Through Mathematical Spectacles—A Personal Tribute to Realistic Mathematics Education. In International Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics (pp. 83-95). Springer, Cham.
Niss, M. (1996). Goals of mathematics teaching. In International handbook of mathematics education (pp. 11-47). Springer, Dordrecht.
Stacey, K., & Turner, R. (2014). Assessing mathematical literacy. Springer International Publishing AG.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

הובלת דיונים

מעברים קריטיים

שיח כיתתי מחויב