סיכומי ביניים

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
הפרקטיקה היא עריכת סיכומי ביניים במהלך השיעור.
מתי? יישום הפרקטיקה חשוב במיוחד במהלך למידה של נושא חדש או במהלך למידה של נושא עשיר במושגים חדשים, אולם לא רק במקרים אלה. תמיד כדאי לעצור מדי פעם את רצף השיעור ולסכם מה נלמד עד לנקודה זו. סיכום חלק מהשיעור מהווה נדבך שעליו ניתן לבנות את המשך השיעור. איך? מספר הפעמים שבהן עוצרים את השיעור לצורך סיכום ביניים עשוי להשתנות בהתאם לנושא השיעור. גם העיתוי שבו עורכים סיכום ביניים תלוי בנושא. גורמים נוספים המשפיעים על החלטה זו הם משך השיעור ואופי הכיתה. ניתן לערוך את סיכומי הביניים בדרכים שונות. כך או אחרת, חשוב שהתלמידים עצמם יעשו זאת וכדאי שכולם ישתתפו ולא רק תלמידים אחדים. נוסף על אפשרות של סיכום בעל פה ניתן להשתמש בלוח ולכתוב עליו הגדרות של המונחים; אפשר לבקש מכל תלמיד לסכם לעצמו, בכתב, לחלוק עם חברו וביחד להציג את הסיכום שלהם.
מהלך השיעור >> סיכום ביניים ראשון >> מהלך השיעור >> סיכום ביניים שני >> מהלך השיעור >> סיכום.

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה שלפנינו מתרחש שיעור ראשון בנושא תנועה מעגלית.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

אתגור התפיסה האינטואיטיבית – POE

אתנחתה קומית

מבט על: איך עובד המדע?