ניסוי שיתופי

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרהניסוי משותף של תלמידי הכיתה. הביצוע של הניסוי והמורכבות שלו דורשים קבוצה גדולה של תלמידים ושיתוף פעולה ביניהם.
לשם מה? ניסוי משותף יכול לשמש לבדיקת השערות של תלמידים וגם לצורך העמדת מודל תאורטי במבחן, כלומר ניסוי מאשר. אומנם כל ניסוי הנערך בכיתה מגביר את מעורבות התלמידים, אך תמיד כדאי שהתלמידים "יסתכנו", כלומר יעמידו את השערתם או את חישוביהם למבחן. ה"הסתכנות" מגבירה את המוטיבציה ואת המעורבות – "יוקרתך במבחן!" כשהניסוי משותף, התלמידים תלויים זה בזה להצלחת הניסוי, ועל כן נוספת למתח שב"הסתכנות" גם מידה מסוימת של לחץ החברתי, כדאי שהאווירה בכללותה תהיה אווירה טובה של שיתוף. ההסתכנות והשיתופיות מגבירות את עניין התלמידים בלמידה. מתי? ניסוי משותף ניתן ליישום כשהניסוי מורכב מחלקים (בעולם המחקר האמיתי דוגמה לכך הוא מאיץ החלקיקים הגדול בג'נבה נבנה על ידי קבוצות שונות. כל ניסוי המתבצע תלוי בהצלחת כל קבוצה וקבוצה)*. ניסוי משותף יכול להשתלב בלמידה בכל שלב, תלוי בניסוי עצמו – הוא יכול להיות מיושם בתחילת הלמידה או בסיכומה. כאשר מבצעים ניסוי שיתופי בתחילת הלמידה, בטרם יחשפו התלמידים להסבר התיאורטי, מבקשים מהתלמידים להסביר את תוצאותיו והתיאוריות השונות שהם מעלים מהוות את המצע להבנת ההסבר התיאורטי. איך? בניסוי שיתופי יש מקום לערב את התלמידים בכל שלבי הניסוי – בתכנון הניסוי, בשלב הבדיקות מקדימות, בביצוע ובבניית מערכת הניסוי.  

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

אנו מדגימים ניסוי שמטרתו לחשב את המסלול של כדור שנזרק בזווית

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

אתנחתה קומית

אתגור התפיסה האינטואיטיבית – POE

התייחסות לטעויות של תלמידים