מעברים קריטיים בלמידת מתמטיקה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרהפרקטיקה זו מתייחסת למצבים שבהם כללי השיח המתמטי של התלמידים משתנים במהלך הלמידה. לאחר השינוי, חלק מההיגדים המתמטיים שהתלמיד הכיר, לא ייחשבו עוד כנכונים.
למה משתמשים בפרקטיקה זו?למידת מתמטיקה כוללת למידה של עצמים מתמטיים חדשים (למשל, הרחבת תחום המספרים והכרה של צורות) ושל פעולות שונות. בעקבות הלמידה, חלק מההיגדים המתמטיים שהיו מקובלים עד כה בשיח של התלמיד, אינם נחשבים עוד לנכונים, וחלק מהאמירות משנות את משמעותן. כך למשל, בשלבים הראשונים של למידת גאומטריה פעמים רבות מצדיקים טענות על ידי דוגמאות. בהמשך לומדים שכדי לשכנע באופן ודאי נדרשת הוכחה פורמלית. במצבים כאלה חשוב לעזור לתלמידים לחשוף את הכללים שעומדים להשתנות, את הצורך בשינוי ואת הכללים החדשים. מתי?במצבים שבהם מכירים עצמים מתמטיים חדשים, לומדים פעולות חדשות או מרחיבים את תחום המספרים ומגדירים את הפעולות עבור התחום החדש. דוגמאות למעברים קריטיים: כאשר מגדירים את פעולת הכפל עבור מספרים מכוונים (ולא רק אי-שליליים), כאשר מגדירים את פעולת החזקה עבור מעריכים רציונליים (ולא רק מעריכים טבעיים), או כאשר מלמדים מספר מסוג חדש כמו המספר המרוכב.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

מתן שמות לצורות ולעצמים הוא פעולה שאנו מבצעים מגיל צעיר.
איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים
איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים
פעולת החזקה: הגדרת פעולת החזקה, כאשר המעריך הינו מספר רציונאלי.

מקורות

Nachlieli, T., & Tabach, M. (2018). Ritual-enabling opportunities-to-learn in mathematics classrooms. Educational Studies in Mathematics, 1-19.

Sfard, A. (2007). When the rules of discourse change, but nobody tells you: Making sense of mathematics learning from a commognitive standpoint. The Journal of the learning sciences, 16(4), 565-613.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

הובלת דיונים

מעברים קריטיים

שיח כיתתי מחויב