מבט על: איך עובד המדע?

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרההפרקטיקה עוסקת בדרך שבה נוצרים מושגים חדשים. מסה, מטען חשמלי ושדה חשמלי הם מושגים פיזיקליים מופשטים, שלא ניתן להגדירם באמצעות מושגים בסיסיים יותר. ובכל זאת, מושגים אלה מאפשרים לנו לתאר תופעות רבות באופן מדויק התואם את המציאות. אנו בוחרים לעשות שימוש במושגים אלה. בפרקטיקה זו אנו מציעים למורים להתייחס לא רק למושגים הפיזיקליים עצמם אלא גם לדרך שבה הם נוצרו, לצורך שהיה לפיזיקאים ל"המציא" ולנסח את המושגים הללו על מנת להסביר את התופעות שנצפו.  
לשם מה? הפרקטיקה נועדה להביא את התלמידים להבנה של עקרונות חשובים בפיזיקה, בחשיבה המדעית ובדרך שבה התפתחו המודלים השונים. מתי? בכאשר מלמדים עיקרון חשוב ומופשט, מושג חשוב בסיסי או מושגים פיזיקליים כגון כוח, מטען, קרני אור, כדאי להתעכב על התהליך שהביא להסברת תופעות בטבע ושכלל לעיתים "המצאת" מושגים חדשים. איך? 1.זיהוי תופעה > 2. בקשה להסבר התופעה > 3. המשגת התופעה, המצאת מושג חדש > 4. תיאור מודל המסביר את התופעה. המושג משמש אבן בניין למודל שמסביר את התופעה.
בשיעור יש להתחיל בהצגת התופעה, אפשר לעשות זאת בעזרת ניסוי, תצפית, סרטון.

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה זו מתחילים מהדגמות פשוטות באלקטרוסטטיקה, כגון שפשוף סרגל פלסטיק או בלון כדי להראות כיצד נמשכות אליהם פיסות נייר קטנות
המושג שדה חשמלי אינו אינטואיטיבי כלל. על התלמידים לקבל את קיומו של מרחב שניתן לראות את תכונותיו

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

אנלוגיה מגשרת – הוראה באמצעות יצירת מודל רעיוני

אתנחתה קומית

אתגור התפיסה האינטואיטיבית – POE