למידה מעוגנת גוף (Embodied learning)

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה

שימוש בגוף התלמידים   על מנת שישמש מודל או כדי להדגים עיקרון, תופעה או חוק פיזיקלי.

לשם מה?
למידה מעוגנת גוף מבוססת על התאוריה של קוגניציה מעוגנת גוף (Embodied Cognition) שלפיה חשיבה, ביטוי מילולי (שפתי) וביטוי גופני מתרחשים בה-בעת וחולקים אותה משמעות ואותו הקשר – הם בעצם ביטויים שונים של אותה תופעה.
למידה מעוגנת גוף מסייעת רבות להבנת מושגים ותהליכים, בעיקר בפיזיקה, על ידי כך שהיא ממצבת אותם בזמן ובמקום. כיוון, מרחק, מהירות, צורה – כל אלה מובנים בהרבה כאשר נלווית אליהם תנועה של הגוף כולו או של הידיים בלבד. חשבו על האופן שבו ניתן להסביר תנועה בליסטית באמצעות מחוות יד. בפרקטיקה זו אנו מתמקדים בתנועה של הגוף כולו לצורך הבנה של תופעה, חוק או עיקרון פיזיקלי.

מתי?
משתמשים בלמידה מעוגנת גוף לעיתים קרובות באופן לא מתוכנן. כשאנחנו רוצים לבטא רעיון מסוים או להבהיר אותו לעצמנו – הגוף שלנו משתתף בפעולה. נוסף על כך, הוראה מתוכננת של מושגים פיזיקליים מסתייעת לעיתים בשימוש בגוף של התלמידים – לדוגמה, הוראת המושגים מרכז כובד או מהירות זוויתית (זהר, 2017).

איך?
בלמידה מעוגנת גוף, המערבת את הגוף כולו, אנחנו מבחינים בין שני "תסריטים": תסריט אחד הוא סימולציה של תופעה פיזיקלית. גופם של התלמידים משמש בעצם מודל של מושג פיזיקלי, למשל, הוא יכול לדמות יחידת אנרגיה (Scherr, 2015); גופם של תלמידים יכול לדמות אלקטרונים (סרטון של Pramohd Yapa ).
• המונח פדגוגיה/למידה מעוגנת גוף המבוסס על תאורית ה-Embodied learning הוצע על ידי ד"ר רוני זהר ממכון ויצמן. (זהר 2015)
בתסריט השני של למידה מעוגנת גוף, הגוף מבטא את התופעה הפיזיקלית עצמה, ולא רק מודל שלה. ראו את דוגמת התנועה המעגלית אצלנו ודוגמאות נוספות אצל רוני זהר: הדגמת מרכז כובד או מהירות זוויתית (זהר ואחרים, 2017, ובסרטון של Roni Zohar).

הפרקטיקה ללמידה מעוגנת גוף תלויה מאוד בנושא הנלמד כפי שניתן לראות מהדוגמאות.

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

החוק מבוטא באמצעות נוסחה שמרכיביה – המתח, הזרם וההתנגדות. הסימולציה נועדה להמחיש לתלמידים את יחסי הגומלין בין מרכיבי הנוסחה
תנועה מעגלית היא תנועה של עצם במסלול מעגלי סביב נקודה או סביב ציר סיבוב.

מקורות

זהר ר. ( 2015 ) שילוב תנועה וידע מחול בהוראת הפיסיקה, מחול עכשיו 28, 17-23.

זהר, ר', בגנו, א', אלון, ב' ואברהמסון, ד' (2017). יצירתיות וקוגניציה בלמידה מעוגנת גוף של מושגים בפיזיקה. תהודה, 35(2), 34-19.

Etkina, E., Warren, A., & Gentile, M. (2006). The role of models in physics instruction. The physics teacher, 44(1), 34-39.

Hestenes, D. (1987). Toward a modeling theory of physics instruction. American journal of physics, 55(5), 440-454.

Hunter, G. C., & Scherr, R. E.. (2015). Enacting conceptual metaphor through blending: Learning activities embodying the substance metaphor for energy. International Journal of Science Education, 37(5-6), 839-866.

Scherr, R. E. (2008). Gesture analysis for physics education researchers. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 4(1), 010101

Singh, V. (2010). The electron runaround: Understanding electric circuit basics through a classroom activity. The Physics Teacher, 48(5), 309-311.

Skulmowski, A., & Rey, G. D. (2018). Embodied learning: introducing a taxonomy based on bodily engagement and task integration. Cognitive research: principles and implications, 3(1), 6.b

https://www.quora.com/What-are-some-misconceptions-about-voltage-and-current

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

מעברים קריטיים

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב