התייחסות לטעויות של תלמידים

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
הפרקטיקה מתייחסת לטעויות של תלמידים כאל משאב להוראה-למידה.
לשם מה? הפרקטיקה מדגימה כיצד ניתן להשתמש בטעויות של תלמידים להעמקת הלמידה של הכיתה כולה. הדיון בטעויות נערך על ידי כל התלמידים, אלה שטעו ואלה שלא טעו. ההתייחסות לטעויות היא כאל משאב ולא כאל מאפיין של תלמיד זה או אחר. פרקטיקה זו תורמת, בנוסף לתרומתה בהיבט הקוגניטיבי של המשימה, גם לטיפוח אקלים כיתתי חיובי המקדם למידה. הפרקטיקה מעודדת תלמידים לבצע רפלקציה על תהליך הפתרון באמצעות שאלות, כגון מה יכול היה להיות המקור לטעות זו או לטעות אחרת. ניתן להפעיל אותה כמשאב להוראה בכל פעם שהתלמידים מתבקשים לפתור בעיות. תהליך הלמידה מטעויות הוא תהליך מטא-קוגניטיבי. ההזדמנות לגלות את הטעויות ולהרהר על מקורותיהן ועל השלכותיהן מאפשרת לתלמיד ליצור לעצמו מודל נכון יותר של הנושא הנלמד. הוא זוכה בהבנה מושגית עמוקה יותר של העקרונות המאפיינים את תחום הידע ורוכש יכולת העברה טובה יותר לנושאים אחרים כמו גם יכולת לשמר מיומנויות לאורך זמן. קיימות דעות שונות באשר לעיתוי הלמידה מטעויות. יש המחייבים תהליך של משוב מיידי מצד המורה או מצד המערכת הממוחשבת, ויש המצדדים בהשהיית התהליך. הפרקטיקה שלנו עושה שימוש בטכנולוגיה על מנת לאפשר מיידיות בטיפול בטעויות (Mathan, 2005). מתי? פרקטיקה זו רלוונטית כשניתנות לתלמידים שאלות המזמנות טעויות שכיחות או טעויות המבוססות על תפיסות שגויות. שאלות אלה נקראות גם "שאלות מאבחנות" או "שאלות דיאגנוסטיות". איך?

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

דוגמה להתייחסות לטעויות של תלמידים – חישוב כוח המשיכה שבין הירח וכדור הארץבדוגמה שלנו הפרקטיקה מיושמת לגבי בעיה שניתנה כפתיחה של נושא חדש (כרטיס כניסה).

מקורות

Mathan, S. A., & Koedinger, K. R. (2005). Fostering the intelligent novice: Learning from errors with metacognitive tutoring. Educational psychologist, 40(4), 257-265.‏

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

מעברים קריטיים

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב