דיוק בשפה מתמטית

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרה
פרקטיקה זו מתמקדת בהקפדה על שימוש מדויק בשפה המתמטית.
על מה מדובר?
כדי שהתלמידים יוכלו להשתתף באופן משמעותי בשיח המתמטי הכיתתי, עליהם לפעול כמקובל בקרב אלה העוסקים במתמטיקה ולדייק בדבריהם. הדיוק הוא המאפשר לייצר שיח מתמטי יעיל, שבו הנאמר מוסכם על כל המשתתפים בשיח. נוסף על כך, במתמטיקה, יותר מאשר בכל תחום אחר, גם שינוי קל בניסוח עשוי לשנות או לטשטש את משמעות הטענה. המורים והתלמידים נוטים להשתמש בניסוחים קצרים, שאין בהם כדי להסביר את מהות העצמים המתמטיים או את הפעולות שהתכוונו אליהן. למשל, כשאומרים "פתור את המשוואה" (אם במשוואה מופיעה יותר מאות אחת, הרי לא ברור איזו מהן אמורה לשמש כנעלם), או "העבר אגפים" (לא ברור מה בדיוק צריך לעשות, ומדוע זה מותר בהקשר זה).
מתי משתמשים בפרקטיקה זו?
אנחנו רוצים שבשיעורי המתמטיקה המורה והתלמידים ישתמשו תמיד בשפה מתמטית מדויקת. עם זאת, קיים מתח בין השאיפה לדיוק בשפה המתמטית לבין שימוש בשפה מקוצרת, שהיא לעיתים אינה מדויקת. דרישה לשימוש מדויק בשפה עשויה למנוע מתלמידים להשתתף בדיונים הכיתתיים, שכן הוא דורש לפעמים ניסוחים מורכבים. לכן על המורה להפעיל שיקול דעת לגבי מתי נכון להקפיד על הדיוק בשפה. רצוי להתחיל עם ביטויים מדויקים, אך ארוכים ומסורבלים, ולעבור בהדרגה לדיבור מקוצר ומדויק פחות, כשמדי פעם מזכירים את הניסוחים המדויקים המלאים.
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

הגדרות הן המאפשרות למשתתפים בשיח להניח שהם מדברים על אותו דבר.
במהלך השיעור המורה מבצע פעולות הגדרה עבור מונחים הקשורים למעגל שהתלמידים מכירים וכאלה שאינם מכירים.
דוגמה זו כוללת חלקים מדיון כיתתי שבו התלמידים מציגים את השערותיהם על הקשרים שבין מעגל ועצמים הקשורים במעגל.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

מעברים קריטיים

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב