אתגור התפיסה האינטואיטיבית - POE

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

בקצרהפרקטיקה זו מתייחסת לתפיסות אינטואיטיביות, המבוססות על ניסיון ועל היסק הגיוני, המנוגדות למודל המדעי של התופעה הנלמדת. כדי להחליף תפיסות אלה בתפיסות המקובלות נציף את התפיסה האינטואיטיבית ונעמת אותה עם חוויה אמפירית.

לשם מה?
המטרה של פרקטיקה זו היא לגרום לשינוי תפיסתי אצל התלמידים בעזרת ניסויים המעמידים את השערות התלמידים במבחן המציאות. זאת על מנת שיפתחו תפיסה שהיא בהלימה עם התפיסה המדעית המקובלת.

מתי?
במצבים שבהם קיימת תפיסה אינטואיטיבית שונה, חזקה ומנוגדת, יש לבחור נושא, הדגמה או ניסוי שיש בהם גורם מפתיע או תפיסה שגויה של תלמידים.

איך?
הפרקטיקה נסמכת על ההליך המוכר בשם POE – Predict Observe Explain (שער, צפה, הסבר). את התפיסות המדעית והאינטואיטיבית נעמת על ידי ניסוי (שיבוצע על ידי המורה או על ידי התלמידים) או באמצעות מדידות. על מנת שהעימות בין תפיסה מוקדמת לתפיסה מדעית מקובלת יהיה יעיל, יש להבטיח אמצעי אובייקטיבי (כמו למשלמכשיר מדידה) או תוצאה מובהקת של ניסוי, שיאלצו את הלומד לעמת את התפיסה האינטואיטיבית שלו עם תוצאת הניסוי או המדידה.

אופן הפעולה מבוסס כאמור על הנוסחה POE –Predict Observe Explain (שער, צפה, הסבר). ההשערה של התלמיד היא העומדת למבחן.

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

אינטראקציה בין שני גופים הכוחות המופעלים שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם

מקורות

יחיאלי, ת' (2007) "הקיר לא מפעיל עליי כוח – הוא סתם שם": הוראה משמעותית של החוק השלישי של ניוטון. קריאת ביניים, 11, 30-13.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

מעברים קריטיים

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב