דוגמה להמחשה ויזואלית של עצמים מתמטיים - שימוש במערכת צירים במרחב

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

מערכת צירים

על מה מדובר?

דוגמה זו מתייחסת לזיהוי של זוויות ישרות במרחב. השימוש בתוכנות של גאומטריה דינמית עשוי לעזור לראות זוויות במרחב. אמנם התמונה שרואים היא מישורית ולא מרחבית, אבל היכולת שלנו לשנות את מיקום הזווית ביחס אלינו עוזרת לנו לדמיין איך נראית הזווית במרחב.

איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

דוגמה זו מתייחסת לזיהוי של זוויות ישרות במרחב.
דוגמה זו מתייחסת להצגה של וקטור כצירוף לינארי של וקטורי יחידה המאונכים זה לזה.
מטרת השיעור בדוגמה זו היא לנהל חקר מתמטי אמפירי באמצעות תוכנה של גיאומטריה דינמית – גיאוגברה.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

פיתוח אוריינות מתמטית