דוגמה להמחשה ויזואלית של עצמים מתמטיים - שילוב המחשה כדי לחקור תכונות של מעגל

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

תכונות מעגל

על מה מדובר?

מטרת השיעור בדוגמה זו היא לנהל חקר מתמטי אמפירי באמצעות תוכנה של גיאומטריה דינמית – גיאוגברה. תוכנה זו מאפשרת המחשה מדויקת מספיק כדי להוות פלטפורמה שבה התלמידים יכולים לפעול על עצמים גיאומטריים וכך "לגלות״ את תכונותיהם. התגליות האלה הן שיובילו את התלמידים לנסח השערות שבהמשך יוכיחו אותן בכלים דדוקטיביים מקובלים. בשיעור כזה תפקידו של המורה להכין את התשתית לעבודת החקר – לדאוג שהתלמידים יכירו את השיום של העצמים המתמטיים שאת הקשרים ביניהם עליהם לשער מתוך ההתבוננות ובעזרת התוכנה. כמו כן, על המורה לתמוך בתלמידים המובילים את החקר באופן עצמאי.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

דוגמה זו מתייחסת לזיהוי של זוויות ישרות במרחב.
דוגמה זו מתייחסת להצגה של וקטור כצירוף לינארי של וקטורי יחידה המאונכים זה לזה.
מטרת השיעור בדוגמה זו היא לנהל חקר מתמטי אמפירי באמצעות תוכנה של גיאומטריה דינמית – גיאוגברה.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

פיתוח אוריינות מתמטית