דוגמה להמחשה ויזואלית של עצמים מתמטיים - שיכון של וקטור כאלכסון ראשי בתיבה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

תיבה

על מה מדובר?

דוגמה זו מתייחסת להצגה של וקטור כצירוף לינארי של וקטורי יחידה המאונכים זה לזה. כדי לעשות זאת צריך לזהות את אורכי ההיטלים של הווקטור שקצהו בראשית על כווניי וקטורי היחידה (אורך מקצועות התיבה). שיכון הווקטורים במערכת צירים קארטזית תלת-ממדית עוזרת לזהות את אורכי ההיטלים.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

דוגמה זו מתייחסת לזיהוי של זוויות ישרות במרחב.
דוגמה זו מתייחסת להצגה של וקטור כצירוף לינארי של וקטורי יחידה המאונכים זה לזה.
מטרת השיעור בדוגמה זו היא לנהל חקר מתמטי אמפירי באמצעות תוכנה של גיאומטריה דינמית – גיאוגברה.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

קשרים בין יצוגים

שיח כיתתי מחויב

פיתוח אוריינות מתמטית