פרקטיקות ליבה וחשיבה מסדר גבוה: הילכו שניהם יחדיו?

anat zohar

ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים

סרטון

מצגת