שיח כיתתי מחויב - שיח מחויב - עבודה עם קבוצת תלמידים

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

במליאת הכיתה
על מה מדובר?
כדי ליצור מחויבות לידע המתמטי ולצידוקו יש לטפח את הנורמה שלפיה התלמידים משתפים את חשיבתם, מבהירים את רעיונותיהם, מצדיקים את טיעוניהם ומוכנים להתמודד עם אתגרים. לשמחתנו, תלמידים אוהבים לדבר על רעיונותיהם ולשתף אותם במרחב הכיתתי, אולם לא תמיד הם עושים זאת בצורה בהירה ומדויקת מספיק מבחינה מתמטית. הם גם אינם נדרשים תמיד להסביר ולנמק את דבריהם. כדי שהשיח יהיה עשיר יותר, כדאי לעודד את התלמידים להרחיב את רעיונותיהם, לדייקם ולהשתמש במושגים מתמטיים. בנוסף, כדאי לעודד אותם להסביר ולנמק את דבריהם. לצורך כך ניתן לקיים מהלכי דיבור המעודדים את המחויבות לידע המתמטי ולצידוקו (ראו תרשים – שתי עמודות ימניות). כדי ליצור מחויבות לקהילת הלומדים יש לטפח את הנורמה המתבטאת בהקשבה של התלמידים זה לזה, בהיותם חלק מהלמידה ומההשתתפות בשיח. פעמים רבות תלמידים לא באמת מקשיבים לדברי חבריהם בכיתה, כי "אם יאמר משהו חשוב, המורה כבר יחזור על זה", או "אם מישהו לא מבין, שישאל את המורה, הוא בטוח יענה טוב יותר מכל אחד אחר בכיתה". כדי לשנות את הנורמה הזו וליצור מסגרת השתתפות חדשה שבה תפקיד התלמיד הוא להקשיב לאחר, לאמת ולנמק את דבריו ולפתח רעיונות חדשים מתוך רעיונות שהעלו תלמידים אחרים למרחב הכיתתי, כדאי לקיים מהלכי דיבור המעודדים מחויבות זו.
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

כדי ליצור מחויבות לידע המתמטי ולצידוקו יש לטפח את הנורמה שלפיה התלמידים משתפים את חשיבתם
תלמידים אוהבים לדבר על רעיונותיהם ולשתף אותם במרחב הכיתתי, אולם לא תמיד הם עושים זאת בצורה בהירה ומדויקת מספיק מבחינה מתמטית

מקורות

Resnick, L. B., Michales, S., & O’connor, M. C. (2010). How (well structured) talk builds the mind. In R. Stermberg & D. Preiss (Eds.), Innovations in educational psychology: Perspectives on learning, teaching, and human development (pp. 163–194). New York: Springer.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך