מורים משתפים פרקטיקות להוראה מרחוק: מודל הנבחרת

אייל שלמה, עמל, באר שבע