דוגמה להתייחסות לטעויות של תלמידים - חישוב כוח המשיכה שבין הירח וכדור הארץ

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

דוגמה להתייחסות לטעויות של תלמידים –חישוב כוח המשיכה שבין הירח וכדור הארץ
על מה מדובר?
בדוגמה שלנו הפרקטיקה מיושמת לגבי בעיה שניתנה כפתיחה של נושא חדש (כרטיס כניסה). התלמידים התבקשו לחשב את כוח המשיכה שבין כדור הארץ והירח. חלק מהם הציגו תשובה שגויה. כלל התשובות הוקרנו על הלוח – איך ניתן להיעזר בתשובות השגויות של התלמידים לקידום הלמידה של הכיתה כולה?
איך?
התלמידים נחשפים לכלל התשובות הנכונות והמוטעות שהתקבלו בכיתה. בדוגמה שלנו יש שימוש בטכנולוגיה המאפשר מיידיות. בדרך זו הדיון על הטעויות הופך לחלק בלתי נפרד מפתרון הבעיה ולא שלב המתקיים זמן רב אחרי פתרון הבעיה. בין תלמידי הכיתה מתנהל דיון באשר לסיבות האפשריות לתשובות המוטעות. במילים אחרות – היכן ה"מכשולים" בשאלה האחראים לתשובה המוטעית.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה שלנו הפרקטיקה מיושמת לגבי בעיה שניתנה כפתיחה של נושא חדש (כרטיס כניסה).

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך

אתגור התפיסה האינטואיטיבית – POE

הובלת דיונים

אתנחתה קומית