דוגמה לדיוק בשפה מתמטית - התייחסות ספונטנית לשימוש לא מדויק בשפה

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

התייחסות ספונטנית לשימוש לא מדויק בשפה
על מה מדובר?
דוגמה זו כוללת חלקים מדיון כיתתי שבו התלמידים מציגים את השערותיהם על הקשרים שבין מעגל ועצמים הקשורים במעגל. במהלך הדיון המורה עוזר לתלמידים לדייק את השימוש שלהם במילים.
איך?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

הגדרות הן המאפשרות למשתתפים בשיח להניח שהם מדברים על אותו דבר.
במהלך השיעור המורה מבצע פעולות הגדרה עבור מונחים הקשורים למעגל שהתלמידים מכירים וכאלה שאינם מכירים.
דוגמה זו כוללת חלקים מדיון כיתתי שבו התלמידים מציגים את השערותיהם על הקשרים שבין מעגל ועצמים הקשורים במעגל.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך