דוגמה למבט על: איך עובד המדע? - השדה החשמלי

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

דוגמא השדה החשמלי
על מה מדובר?
המושג שדה חשמלי אינו אינטואיטיבי כלל. על התלמידים לקבל את קיומו של מרחב שניתן לראות את תכונותיו רק בהינתן גורם נוסף, כגון מטען חשמלי נוסף ה"חודר" למרחב, אך עלינו לקבל את קיומו של אותו שדה גם לפני חדירת המטען, כלומר ללא כל תופעה נצפית. עלינו להבין כי המושג שדה חשמלי הוא בעצם המצאה אנושית המאפשרת להבין ואף לחשב תופעות "אמיתיות".
איך?
1. זיהוי התופעה > 2. בקשה להסבר התופעה > 3. המצאת מושג – מטען חשמלי > 4. המושג משמש אבן בניין למודל שמסביר את התופעה: מטענים מושכים זה את זה.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה זו מתחילים מהדגמות פשוטות באלקטרוסטטיקה, כגון שפשוף סרגל פלסטיק או בלון כדי להראות כיצד נמשכות אליהם פיסות נייר קטנות
המושג שדה חשמלי אינו אינטואיטיבי כלל. על התלמידים לקבל את קיומו של מרחב שניתן לראות את תכונותיו

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך