דוגמה למבט על: איך עובד המדע? - המטען החשמלי

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

דוגמא המטען החשמלי
על מה מדובר?
בדוגמה זו מתחילים מהדגמות פשוטות באלקטרוסטטיקה, כגון שפשוף סרגל פלסטיק או בלון כדי להראות כיצד נמשכות אליהם פיסות נייר קטנות, שערות, זרם מים. להסבר התופעות יש צורך להשתמש במושג 'מטען', והתלמידים מבינים שהמושג הוא בעצם "המצאה" אנושית, ושכוחו בכך שהוא מאפשר לנו להסביר את התופעות הנצפות. ניתן להרחיב את המודל כשצופים בתופעה נוספת והיא דחייה, למשל, בין שתי רצועות פלסטיק זהות. במקרה כזה נדרשת המצאה של שני סוגי מטענים, כדי שיתאפשרו תופעה של משיכה ותופעה של דחייה. יש צורך לתת שמות לשני סוגי המטענים, כלומר להמשיג אותם. המושגים "שלילי" ו"חיובי" הודבקו למטענים מסיבות היסטוריות, והם משמשים בהצלחה לתיאור האינטראקציה בין מטענים, אך אין שום משמעות עמוקה למושגים אלו; יכולנו לבחור לכנותם גם בשמות אחרים. התלמידים מתרשמים מהשרירותיות המסוימת שבהמצאת המושגים הפיזיקליים המשמשים להסבר של תופעות פיזיקליות.

איך?
1. זיהוי התופעה > 2. בקשה להסבר התופעה > 3. המצאת מושג – מטען חשמלי > 4. המושג משמש אבן בניין למודל שמסביר את התופעה: מטענים מושכים זה את זה. תופעה נוספת – דחייה בין שני גופים > צורך בהסבר התופעה > המצאת מושג – סוג נוסף של מטען חשמלי > המושגים מטען שלילי ומטען חיובי מסבירים את שתי התופעות.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

בדוגמה זו מתחילים מהדגמות פשוטות באלקטרוסטטיקה, כגון שפשוף סרגל פלסטיק או בלון כדי להראות כיצד נמשכות אליהם פיסות נייר קטנות
המושג שדה חשמלי אינו אינטואיטיבי כלל. על התלמידים לקבל את קיומו של מרחב שניתן לראות את תכונותיו

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך