דוגמה לאתגור התפיסה האינטואיטיבית - POE - החוק השלישי של ניוטון

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

על מה מדובר?
בדוגמה שלפנינו ההקשר הוא החוק השלישי של ניוטון שלפיו, באינטראקציה בין שני גופים הכוחות המופעלים שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם. התפיסה הנפוצה היא שככל שהגוף גדול יותר (או כבד יותר), הוא מפעיל כוח גדול יותר. נעזור ללומדים לפתח את התפיסה ששני גופים באינטראקציה מפעילים זה על זה כוחות שווים בגודלם. החוק השלישי של ניוטון לעיל נחשב לחוק קשה להבנה. קושי זה נובע בעיקר מחוסר הסימטריה הנצפה בתוצאות אינטראקציה בין שני גופים שלרוב אינם זהים. מחקרים רבים נעשו בנושא הבנת מכניקה ניוטונית (בדגש על החוק השלישי) ושימוש בה, שהמפורסם שבהם כלל את מבחן ה-*FCI Hake, 1998)). במהלך השנים הוצעו דרכים שונות כדי ללמד את החוק השלישי באופן משמעותי תוך שימוש באסטרטגיות הוראה מבוססות מחקר (יחיאלי, 2007). מבחן FCI הוא מבחן שתוכנן לבדוק את הבנתם הקונספטואלית של סטודנטים (ותלמידי תיכון), בעיקר כאלה שלמדו פיזיקה, לגבי חוקי ניוטון. התברר, שלמרות שהסטודנטים הצליחו יפה במבחנים כמותיים (שאלות "רגילות" בפיזיקה "textbook questions ), כאשר הם התבקשו להסביר אירועים מחיי היום יום, שההסברים להם מלווים לרוב בתפיסות שהן לרוב שגויות, הם הצליחו הרבה פחות. המסקנה היתה שהוראה מסורתית כמעט ולא משנה את התפיסות הקונספטואליות לגבי מושגי יסוד בפיזיקה. אופן הפעולה מבוסס על הנוסחה POE – Predict Observe Explain (שער, צפה, הסבר). ההשערה של התלמיד היא העומדת למבחן.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

אינטראקציה בין שני גופים הכוחות המופעלים שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם

מקורות

יחיאלי, ת' (2007) "הקיר לא מפעיל עליי כוח – הוא סתם שם": הוראה משמעותית של החוק השלישי של ניוטון. קריאת ביניים, 11, 30-13.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך