דוגמה למעברים קריטיים בלמידת מתמטיקה - דלתון

PDF בעל תוכן
מורחב להורדה

דוגמה דלתון
על מה מדובר?
מתן שמות לצורות ולעצמים הוא פעולה שאנו מבצעים מגיל צעיר. בעוד שביום-יום פעולה זו נעשית בעיקר על פי מראה הצורה או העצם, במתמטיקה הזיהוי של צורה או של עצם מתמטי נקבע על פי הגדרה. בשלבים הראשונים של לימודי המתמטיקה הילדים בכיתות הצעירות אינם מתייחסים באופן פורמלי להגדרות כקובעות מהו העצם המתמטי; אולם במהלך השנים אנו מצפים מהם להשהות את הזיהוי הספונטני שהם מבצעים לעיתים קרובות על סמך מראה, לבחון אם העצם המתמטי מקיים את ההגדרה ורק אז לזהותו. מעבר זה אינו תמיד נעשה באופן מפורש.
איך משתמשים בה?
לחצו על הרכיבים כדי לקרוא את הפירוט עליהם

להורדת הפרקטיקה כPDF
הכוללת את תוכן הדף בהרחבה

שיעור לדוגמא:

דוגמאות ליישום הפרקטיקה

מתן שמות לצורות ולעצמים הוא פעולה שאנו מבצעים מגיל צעיר.
איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים
איך עוברים בשיעור בין עולם המספרים הממשים למרוכבים
פעולת החזקה: הגדרת פעולת החזקה, כאשר המעריך הינו מספר רציונאלי.

מקורות

Nachlieli, T., & Tabach, M. (2018). Ritual-enabling opportunities-to-learn in mathematics classrooms. Educational Studies in Mathematics, 1-19.

Sfard, A. (2007). When the rules of discourse change, but nobody tells you: Making sense of mathematics learning from a commognitive standpoint. The Journal of the learning sciences, 16(4), 565-613.

פרקטיקות נוספות שיכולות לעניין אותך