מתוך בחינה של הספרות המקצועית, ודרך התייעצות עם מומחים, מורים וחוקרים, פיתחה קרן טראמם את המודל הקליני להוראה איכותית.